Các khoá học hiện có

Xây Dựng - Sản Xuất 2019

Xây Dựng - Sản Xuất 2019

Xây Dựng Cơ Bản 2018

Xây Dựng Cơ Bản 2018

Tư vấn thiết kế Xây Dựng 2018

Tư vấn thiết kế Xây Dựng 2018

Xây Dựng 2017

Xây Dựng 2017

Tự ghi danh

Xây Dựng 2016

Xây Dựng 2016

Tự ghi danh

Xây Dựng 2015

Xây Dựng 2015

Xuất Ăn Công Nghiệp 2018

Xuất Ăn Công Nghiệp 2018

Khai Thác Cát Đá 2018

Khai Thác Cát Đá 2018

Bê Tông Tươi 2018

Bê Tông Tươi 2018

Gạch Không Nung 2018

Gạch Không Nung 2018

Gạch Không Nung 2018_CT

Gạch Không Nung 2018_CT

Sửa chữa Ô tô 2017

Sửa chữa Ô tô 2017

Sản Xuất + TMDV 2017

Sản Xuất + TMDV 2017

Sản Xuất 2017

Sản Xuất 2017

Sản Xuất 2016

Sản Xuất 2016

Tự ghi danh

Sửa Chữa Ô Tô 2016

Sửa Chữa Ô Tô 2016

Tự ghi danh

Sản Xuất + TMDV 2015

Sản Xuất + TMDV 2015

Tự ghi danh

Sản Xuất 2015

Sản Xuất 2015

Vận tải 2017

Vận tải 2017

Tự ghi danh

Vận Tải 2015

Vận Tải 2015

Nhà Hàng 2017

Nhà Hàng 2017

Khách Sạn 2017

Khách Sạn 2017

Nhà Hàng Khách Sạn 2017

Nhà Hàng Khách Sạn 2017

Nhà Hàng 2016

Nhà Hàng 2016

Khách Sạn 2016

Khách Sạn 2016

Tự ghi danh

Nhà Hàng Khách Sạn 2016

Nhà Hàng Khách Sạn 2016

Tự ghi danh

Nhà Hàng Khách Sạn 2015

Nhà Hàng Khách Sạn 2015

Nhà Hàng Khách Sạn 2013

Nhà Hàng Khách Sạn 2013

Dịch Vụ Đào Tạo 2018

Dịch Vụ Đào Tạo 2018

Bảo Vệ 2018

Bảo Vệ 2018

Du Lịch 2018

Du Lịch 2018

Thương mại dịch vụ 2017

Thương mại dịch vụ 2017

Tự ghi danh

Thương Mại Dịch Vụ 2015

Thương Mại Dịch Vụ 2015

Xuất Nhập Khẩu 2017

Xuất Nhập Khẩu 2017

Tự ghi danh

Xuất Nhập Khẩu 2016

Xuất Nhập Khẩu 2016

Bất Động Sản 2018

Bất Động Sản 2018

Sản Xuất Gia Công 2018

Sản Xuất Gia Công 2018

Gia Công 2017

Gia Công 2017

Kế toán cho sinh viên 2017

Kế toán cho sinh viên 2017

Mới Bắt Đầu 2017

Mới Bắt Đầu 2017

Mới Bắt Đầu 2016

Mới Bắt Đầu 2016

Tự ghi danh

Kế toán lương 2018

Kế toán lương 2018

Kế Toán Kho 2018

Kế Toán Kho 2018

HCSN Có Thu - Trường Học 2017

HCSN Có Thu - Trường Học 2017

Tự ghi danh

HCSN Có Thu 2016

HCSN Có Thu 2016

Tự ghi danh

HCSN Có Thu - Bệnh Viện 2016

HCSN Có Thu - Bệnh Viện 2016

HCSN Có Thu 2015

HCSN Có Thu 2015

Tự ghi danh

HCSN Đơn Thuần 2016

HCSN Đơn Thuần 2016

HCSN Dự án 2016

HCSN Dự án 2016

NLKT HCSN Ngân Sách Xã 2018

NLKT HCSN Ngân Sách Xã 2018

NLKT Hành Chính Sự Nghiệp 2018

NLKT Hành Chính Sự Nghiệp 2018

NLKT Hành Chính Sự Nghiệp 2017

NLKT Hành Chính Sự Nghiệp 2017

NLKT Doanh Nghiệp 2017

NLKT Doanh Nghiệp 2017

Tự ghi danh

NLKT Doanh Nghiệp 2016

NLKT Doanh Nghiệp 2016

NLKT Ngân Hàng 2016

NLKT Ngân Hàng 2016

Tự ghi danh

NLKT Hành Chính Sự Nghiệp 2016

NLKT Hành Chính Sự Nghiệp 2016

Tự ghi danh

Kê khai thuế 2017

Kê khai thuế 2017

Tự ghi danh

Kê khai thuế 2016

Kê khai thuế 2016

Tự ghi danh

Làm báo cáo tài chính 2016

Làm báo cáo tài chính 2016

Quyền khách truy cập

Tin học phổ thông

Tin học phổ thông

Tin học nâng cao

Tin học nâng cao

Tin học văn phòng

Tin học văn phòng

Bài TEST kế toán nhà hàng năm 2017

Bài TEST kế toán nhà hàng năm 2017

Bài TEST kế toán thương mại 2017

Bài TEST kế toán thương mại 2017

Test kỹ năng mềm_kế toán

Test kỹ năng mềm_kế toán

Bài kiểm tra kế toán Sản xuất + Thương mại 2018

Bài kiểm tra kế toán Sản xuất + Thương mại 2018

Bài TEST phỏng vấn kế toán mới ra trường

Bài TEST phỏng vấn kế toán mới ra trường

Giáo trình riêng_Kế toán HCSN

Giáo trình riêng_Kế toán HCSN

Giáo trình riêng_Kế toán doanh ghiệp

Giáo trình riêng_Kế toán doanh ghiệp