KẾ TOÁN VIỆT HƯNG


Xác minh độ tuổi và giới tính

Những trường đánh dấu bắt buộc phải có nội dung.

Tại sao điều này là cần thiết

Thông tin này là bắt buộc để xác định xem độ tuổi của bạn đã vượt quá độ kỹ thuật số của sự chấp thuận. Đây là độ tuổi mà mỗi cá nhân có thể chấp thuận các điều khoản, điều kiện và dữ liệu của họ được lưu trữ và xử lý hợp pháp.